Yayın Kurulu

Yayın Kurulu Başkanı: Doç. Dr. Vedat YILMAZ       Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

                                                         Yayın Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Haluk DUMAN

Aksaray Üniversitesi / TÜRKİYE

Prof. Dr. Jayesh KUMAR

Indira Gandhi Institute of Development Research / INDIA

Prof. Dr. Marek GRUSZCZYNSKI

Warsaw School of Economics Warsaw /POLAND

Prof. Dr. Mbodja MOUGOUÉ

Wayne State University / USA

Prof. Dr. Milind SATHYE

University of Canberra / AUSTRALIA

Prof. Dr. Mohga BASSIM

Buckingham  University / UNITED KINGDOM

Prof. Dr. Muhsin KAR

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi / TÜRKİYE

Prof. Dr. Nor Asiah ABDULLAH

Multimedia University / MALAYSIA

Prof. Dr. Partha SARKAR

The University of Burdwan / INDIA

Prof. Dr. Yakup BULUT

Gaziantep Üniversitesi / TÜRKİYE

Doç. Dr. Abdullah AYDIN

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi/ TÜRKİYE

Doç. Dr. Ayten MEHDİYEVA

Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi / AZERBAYCAN 

Doç. Dr. Besa Havziu İSMAİLİ

Sate University of Tetova / MAKEDONYA

Doç. Dr. Aziz BELLİ

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi/ TÜRKİYE

Doç. Dr. Morsheda HASSAN

Grambling State University / USA

Doç. Dr. Abdullah OĞRAK

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi/ TÜRKİYE

Doç. Dr. Yıldız ATMACA

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi / TÜRKİYE