Editör Kurulu

 Genel Editör (Sahibi)

Doç.Dr. Vedat YILMAZ

               Editör 

Öğr. Gör. Mehmet MECEK