Ekim Sayısı

01-01-2024

Dergimizin Ekim 2024 (Cilt 7 Sayı: 4) yayını için makale son gönderim tarihi 25.09.2024'tür. Bilgilerinize sunarız.

Editör

Doç.Dr. Vedat YILMAZ

0505 385 23 08