Kamu Güvenliği ve Stratejik Yönetim İlişkisi, Entegrasyonu

Yazarlar

  • Eser GEMİCİ Anadolu Üniversitesi

Anahtar Kelimeler:

Kamu Yönetimi- Kamu Güvenliği- Stratejik Yönetim

Özet

Bu çalışmanın temel amacı, stratejik yönetim ve kamu güvenliği kavramlarını derinlemesine inceleyerek, bu iki alan arasındaki ilişkiyi keşfetmek, anlamak ve analiz etmektir. Bu kapsamlı analiz, stratejik yönetim ilkelerinin kamu güvenliği stratejileri üzerindeki etkilerini anlamak, kamu güvenliğinin stratejik yönetim süreçlerine nasıl entegre edilebileceğini incelemek ve geleceğe dönük güvenlik stratejilerinin nasıl şekillendirilebileceğine dair öneriler sunmak amacıyla gerçekleştirilmektedir.

Günümüz küresel çevresinde, terörizm, siber saldırılar, doğal afetler gibi tehlikelerin karmaşıklığı ve öngörülemezliği artmaktadır. Bu durum, kamu güvenliğinin yalnızca devlet sınırları içerisinde kalan bir alan olmaktan uzak olduğunu göstermektedir. İşte bu noktada, stratejik yönetim ve kamu güvenliği alanları arasındaki sentezin önemi ortaya çıkmaktadır. Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde etkili bir kamu güvenlik yönetimi oluşturulması, stratejik yönetim ilkeleri ve araçlarının kamu güvenliği stratejileri içine entegre edilmesine bağlanmaktadır.

Bu çalışmanın en önemli katkılarından biri, stratejik yönetim ve kamu güvenliği disiplinlerini kapsamlı bir şekilde birleştirerek, güvenlik politikalarının daha etkili bir şekilde oluşturulmasını, uygulanmasını ve değerlendirilmesini sağlamaktır. Bu araştırma aynı zamanda, kamu yöneticileri, politika yapıcılar, güvenlik uzmanları ve strateji geliştiricileri için güçlü bir çerçeve sunarak, güvenlik stratejilerini daha bütüncül ve proaktif bir şekilde ele almalarına yardımcı olacaktır.

Sonuç olarak, bu çalışma, stratejik yönetim ve kamu güvenliği alanlarının kesişimindeki zorlukları anlama, stratejik yönetim ve kamu güvenliği arasındaki ilişkinin ortaya konulması, stratejik yönetim süreçlerinin kamu güvenliği stratejilerine entegrasyonun irdelenmesi, geleceğin kamu güvenliği stratejileri nasıl şekillenmesi gerektiğini ve daha güvenli bir geleceğin inşasına katkı sağlama amaçlarından hareketle ilgili konuları tartışmaktadır. Gelecekteki araştırmalar için ise bu çalışma, daha derinlemesine inceleme yapmak isteyen akademisyenlere ve profesyonellere rehberlik edebilecek bir temel oluşturma amacını taşımaktadır.

Referanslar

Bryson, J., Crosby, B., & Bloomberg, L. (2014). Public value governance: moving beyond traditional public administration and the new public management. Public Administration Review, 74(4), 445-456. https://doi.org/10.1111/puar.12238

Çevik, S. N. (2022). Paradigma değişimi olarak yeni kamu yönetimi ve çıkmazları karşısında arayışlar. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(4), 441-450.

Delgado, A. (2023). Policing in cryptoracial societies: the case of mexico. Polar Political and Legal Anthropology Review, 46(1), 114-120. https://doi.org/10.1111/plar.12512

Fang, S. (2022). Critically analyze the use of strategic management in the public sector. Frontiers in Business Economics and Management, 7(1), 106-109. https://doi.org/10.54097/fbem.v7i1.3761

Farantos, G. and Koutsoukis, N. (2016). Strategic information systems planning of public sector in economic crisis: an integrated framework. European Scientific Journal Esj, 12(19), 87. https://doi.org/10.19044/esj.2016.v12n19p87

Heracleous, L. ve Jacobs, C. (2011). Crafting Strategy, Embodied Metaphors in Practice. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/cbo9780511975516

Hood, C. (1991). A public management for all seasons?. Public Administration, 69(1), 3-19. https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.1991.tb00779.x

Ievdokymov, V., Svirko, S., & Tarasova, T. (2021). Substantiation of the conceptual basis and structure of state security as an object of public administration. Technology Audit and Production Reserves, 4(4(60)), 46-51. https://doi.org/10.15587/2706-5448.2021.237217

Johnsen, Å. (2015). Strategic management thinking and practice in the public sector: a strategic planning for all seasons?. Financial Accountability and Management, 31(3), 243-268. https://doi.org/10.1111/faam.12056

Johnsen, Å. (2016). Strategic planning and management in local government in norway: status after three decades. Scandinavian Political Studies, 39(4), 333-365. https://doi.org/10.1111/1467-9477.12077

Kayuni, H. (2016). Strategic planning in the malawi public sector: potential tool for progress or regression?. Public Organization Review, 17(3), 373-391. https://doi.org/10.1007/s11115-016-0345-3

Kimmel, L., Barnard, M., ve Kuru, A. (2020). “open to the public”. International Journal of Architectural Research Archnet-Ijar, 14(2), 251-266. https://doi.org/10.1108/arch-08-2019-0189

Koval, O. (2020). Strategic management of economic security system of business entities: theoretical aspects. Cherkasy University Bulletin Economics Sciences, (1), 40-47. https://doi.org/10.31651/2076-5843-2020-1-40-47

Mazouz, B., Rousseau, A., & Pierre-André Hudon. (2016). Strategic management in public administrations: a results-based approach to strategic public management. International Review of Administrative Sciences, 82(3), 411-417.

Melnyk, O. and Zlotnik, М. (2020). The essence and basic models of strategic enterprise management. Economics Entrepreneurship Management, 7(1), 48-62. https://doi.org/10.23939/eem2020.01.048

Meyfroodt, K., Desmidt, S., & Goeminne, S. (2019). Do politicians see eye to eye? the relationship between political group characteristics, perceived strategic plan quality, and strategic consensus in local governing majorities. Public Administration Review, 79(5), 749-759. https://doi.org/10.1111/puar.13058

Ortikovich, G. K. (2021). Theoretical foundations of the strategic management system. The American Journal of Management and Economics Innovations, 03(05), 53-60. https://doi.org/10.37547/tajmei/volume03issue05-09

Oyindamola, A., Opeyemi, D., & Oluwagaloba, A. (2022). Structural reformation of nigeria police force through strategic human resource management framework. South Asian Journal of Social Studies and Economics, 31-48.

https://doi.org/10.9734/sajsse/2022/v16i4619

Ranito, J. (2019). Global security assemblages: mapping the field. Janus Net E-Journal of International Relation, 2(10), 68-81. https://doi.org/10.26619/1647-7251.10.2.5

Yang, A. (2015). Collaborative governance on public security in concentrated contiguous destitute areas: a case study of wuling mountains area in china. Open Journal of Social Sciences, 03(05), 35-40. https://doi.org/10.4236/jss.2015.35006

İndir

Yayınlanmış

28-10-2023