Gönüllü Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Pazarlama Alanında Kullanımı

Yazarlar

  • Mustafa ERGÜN Giresun Üniversitesi

Anahtar Kelimeler:

Coğrafi Bilgi Sistemleri, - Gönüllü Coğrafi Bilgi Sistemleri, - Konumsal Pazarlama

Özet

Günümüzde akıllı telefonların ve bir dizi akıllı cihazın yaygınlaşması, son kullanıcının coğrafi bilgilere erişimini önemli ölçüde kolaylaştırmıştır. Eş zamanlı olarak, gelişmiş uygulamaların ortaya çıkışı, kullanıcılara kişiselleştirilmiş haritalar oluşturma veya Wikimapia ve OpenStreetMap gibi platformlara katkıda bulunma olanağı sağlamıştır. Bu durum, müşterilerin coğrafi dağılımını tespit etmek, tüketicilerin pazar eğilimlerine ilişkin verileri toplamak ve incelemek ve rakiplerin faaliyetlerini izlemek gibi amaçlarla pazarlama alanında kullanılabilecek Gönüllü Coğrafi Bilgi Sistemlerine uygun ortam sağlamaktadır. Bu şekilde elde edilen bilgiler, hedeflenen çalışmalar için belirli pazar segmentlerinin belirlenmesi, ürünlerin dağıtımının optimize edilmesi ve pazarlama kampanyalarının etkinliğinin arttırılması bağlamında önem kazanmaktadır. Bu çalışmada Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), Katılımcı CBS, Kitle Kaynaklı CBS ve GCBS’nin gelişimi ve pazarlama alanında kullanımı ele alınmıştır

Referanslar

Budhathoki, N. R., & Nedović-Budić, Z. (2010). An interdisciplinary frame for understanding volunteered geographic information. Geomatica, 64(1), 11-26.

Castelein, W., Grus, L., Crompvoets, J., & Bregt, A. (2010, May). A characterization of volunteered geographic information. In 13th AGILE international conference on geographic information science (p: 1-10).

Church, R. L. (1999). Location modelling and GIS. Geographical information systems, 1, 293-303.

Coleman, D. (2010, October). Volunteered geographic information in spatial data infrastructure: an early look at opportunities and constraints. In GSDI 12 world conference (p: 1-18).

Çabuk, A. (ed.) (2018). Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş. Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi. Yayın, (2567).

Davis, C. A. (2018). Challenges in Crowdsourcing Geospatial Data to Replace or Enhance Official Sources. DISEGNARECON, 11(20), 1-1.

Dunn, C. E. (2007). Participatory GIS—a people's GIS?. Progress in human geography, 31(5), 616-637.

Elwood, S., Goodchild, M. F., & Sui, D. Z. (2012). Researching volunteered geographic information: Spatial data, geographic research and new social practice. Annals of the association of American geographers, 102(3), 571-590.

Erden, T., Coşkun, M. Z., & İpbüker, C. (2003). CBS’de Ağ Analizi ve Ulaşım Problemleri.

Esmaili, R., Naseri, F., & Esmaili, A. (2013). Quality assessment of volunteered geographic information. American Journal of Geographic Information System, 2(2), 19-26.

Esmaili, R., Naseri, F., & Esmaili, A. (2013). Quality assessment of volunteered geographic information. American Journal of Geographic Information System, 2(2), 19-26.

Esmaili, R., Naseri, F., & Esmaili, A. (2013). Quality assessment of volunteered geographic information. American Journal of Geographic Information System, 2(2), 19-26.

Fan, H., Zipf, A., Fu, Q., & Neis: (2014). Quality assessment for building footprints data on OpenStreetMa: International Journal of Geographical Information Science, 28(4), 700-719.

Ferster, C. J., Nelson, T., Robertson, C., & Feick, R. (2017). Current Themes in Volunteered Geographic Information. In Gis Applications for Socio-Economics and Humanity (p: 26-41). Elsevier Inc.

Fidan, H. (2009). Pazarlama Bilgi Sistemi (Pbs) ve Coğrafi Bilgi Sistemi (Cbs)’nin Pazarlamada Kullanimi. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi, 4(14), 2151-2171.

Flanagin, A. J., & Metzger, M. J. (2008). The credibility of volunteered geographic information. GeoJournal, 72(3-4), 137-148.

Flanagin, A. J., & Metzger, M. J. (2008). The credibility of volunteered geographic information. GeoJournal, 72(3-4), 137-148.

Gómez-Barrón, J. :, Alcarria, R., & Manso-Callejo, M. Á. (2019). Designing a Volunteered Geographic Information System for Road Data Validation. In Multidisciplinary Digital Publishing Institute Proceedings (Vol. 19, No. 1: 7).

Gómez‐Barrón, J. :, Manso‐Callejo, M. Á., & Alcarria, R. (2019). Volunteered geographic information systems: Technological design patterns. Transactions in GIS, 23(5), 976-1007.

Gómez‐Barrón, J. :, Manso‐Callejo, M. Á., & Alcarria, R. (2019). Volunteered geographic information systems: Technological design patterns. Transactions in GIS, 23(5), 976-1007.

Goodchild, M. F. (2007). Citizens as sensors: the world of volunteered geography. GeoJournal, 69(4), 211-221.

Goodchild, M. F. (2007). Citizens as sensors: the world of volunteered geography. GeoJournal, 69(4), 211-221.

Goodchild, M. F., & Glennon, J. A. (2010). Crowdsourcing geographic information for disaster response: a research frontier. International Journal of Digital Earth, 3(3), 231-241.

Goodchild, M. F., & Glennon, J. A. (2010). Crowdsourcing geographic information for disaster response: a research frontier. International Journal of Digital Earth, 3(3), 231-241.

Goodchild, M. F., & Li, L. (2012). Assuring the quality of volunteered geographic information. Spatial statistics, 1, 110-120.

Goodchild, M. F., & Li, L. (2012). Assuring the quality of volunteered geographic information. Spatial statistics, 1, 110-120.

Goodchild, M. F., & Li, L. (2012). Assuring the quality of volunteered geographic information. Spatial statistics, 1, 110-120.

Guarda, T., Augusto, M. F., & Lopes, I. (2019, June). Geographic market intelligence as a competitive advantage. In 2019 14th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI) (p: 1-5). IEEE.

Haklay, M. (2010). How good is volunteered geographical information? A comparative study of OpenStreetMap and Ordnance Survey datasets. Environment and planning B: Planning and design, 37(4), 682-703.

Haklay, M. (2013). Citizen science and volunteered geographic information: Overview and typology of participation. In Crowdsourcing geographic knowledge (p: 105-122). Springer, Dordrecht.

Haklay, M., Singleton, A., & Parker, C. (2008). Web mapping 2.0: The neogeography of the GeoWeb. Geography Compass, 2(6), 2011-2039.

Harmon, J. E., & Anderson, S. J. (2003). The design and implementation of geographic information systems. John Wiley & Sons.

Jabeur, N., Karam, R., Melchiori, M., & Renso, C. (2019). A comprehensive reputation assessment framework for volunteered geographic information in crowdsensing applications. Personal and Ubiquitous Computing, 23(5-6), 669-685.

Jabeur, N., Karam, R., Melchiori, M., & Renso, C. (2019). A comprehensive reputation assessment framework for volunteered geographic information in crowdsensing applications. Personal and Ubiquitous Computing, 23(5-6), 669-685.

Jabeur, N., Karam, R., Melchiori, M., & Renso, C. (2019). A comprehensive reputation assessment framework for volunteered geographic information in crowdsensing applications. Personal and Ubiquitous Computing, 23(5-6), 669-685.

Jokar Arsanjani, J., Helbich, M., Bakillah, M., Hagenauer, J., & Zipf, A. (2013). Toward mapping land-use patterns from volunteered geographic information. International Journal of Geographical Information Science, 27(12), 2264-2278.

KOYUNCU , D. 1981. Sayısal Arazi Modelleri. K .D .M .M A . Yayını, Konya.

Küpçü, S. (2019). Temel Kavramlar, Çabuk ve Uyguçgil (Ed.), COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ. Anadolu ÜNİVERSİTESİ AÇIK Öğretim FAKÜLTESİ yayınları, Eskişehir

Leslie, E., Coffee, N., Frank, L., Owen, N., Bauman, A., & Hugo, G. (2007). Walkability of local communities: using geographic information systems to objectively assess relevant environmental attributes. Health & place, 13(1), 111-122.

Longley: A., Goodchild, M. F., Maguire, D. J., & Rhind, D. W. (2005). Geographic information systems and science. John Wiley & Sons.

Mennecke, B. E., & Crossland, M. D. (1996, January). Geographic information systems: Applications and research opportunities for information systems researchers. In Proceedings of HICSS-29: 29th Hawaii International Conference on System Sciences (Vol. 3, p: 537-546). IEEE.

Mozas-Calvache, A. T. (2016). Analysis of behaviour of vehicles using VGI data. International journal of geographical information science, 30(12), 2486-2505.

Pinheiro, M. B., & Davis, C. A. (2018). ThemeRise: a theme-oriented framework for volunteered geographic information applications. Open Geospatial Data, Software and Standards, 3(1), 9.

Radliya, N. R., Fauzan, R., & Irmayanti, H. (2019). The Development of Geographic Information System using Participatory GIS Concept of Spatial Management. International Journal of Advanced Computer Science and Applications, 10(1).

Severinsen, J., de Roiste, M., Reitsma, F., & Hartato, E. (2019). VGTrust: measuring trust for volunteered geographic information. International Journal of Geographical Information Science, 33(8), 1683-1701.

Sheppard, E. (2005). Knowledge production through critical GIS: Genealogy and prospects. Cartographica: The International Journal for Geographic Information and Geovisualization, 40(4), 5-21.

Vahidnia, M. H., Hosseinali, F., & Shafiei, M. (2019). Crowdsource mapping of target buildings in hazard: the utilization of smartphone technologies and geographic services. Applied Geomatics, 1-12.

Yıldırım V. (2018). Coğrafi Bilgi Sistemleri Mekânsal Analiz Uygulamaları. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Yayınları, Istanbul

Zhang, H., Jiang, J., Huang, W., & Yang, L. (2019). DESIGN AND IMPLEMENTATION OF CROWDSOURCING BASED CHINA'S NATIONAL PUBLIC GEOSPATIAL INFORMATION COLLECTION SYSTEM. International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing & Spatial Information Sciences.

ELECTRONIC REFERENCES

URL- 1 https://usgs.gov (Date of Access: 16.03.2023)

URL- 2 https://gisgeography.com (Date of Access: 28.09.2022)

URL- 3 https://www.esri.com/en-us/home (Date of Access: 08.11.2022)

URL- 4 https://wiki.gis.com (Date of Access: 13.12.2022)

URL- 5 https://en.wikipedia.org/wiki/Volunteered_geographic_information.

(Date of Access: 03.03.2023)

İndir

Yayınlanmış

28-10-2023