Ortadoğu'nun Silahlanma Çıkmazı: Barış ve Güvenlik Arayışında Karanlık Koridorlar

Yazarlar

  • Meltem HAYTOĞLU Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
  • Soner AKIN

Anahtar Kelimeler:

Ortadoğu- Silahlanma,- Güvenlik,

Özet

Bu makale, "Ortadoğu'nun Silahlanma Çıkmazı: Barış ve Güvenlik Arayışında Karanlık Koridorlar" başlığı altında, Ortadoğu'da güç dengesi, askeri silah ticareti, askeri işbirliği ve ittifaklar, iç savaşlar, terör, nükleer ambargolar, askeri teknoloji yarışı ve gelecekteki belirsizlik gibi önemli konuları ele almaktadır. Ortadoğu'nun karmaşık ve hassas politik ve askeri dinamiklerini anlamak, bölgedeki barış ve güvenliği tehdit eden faktörleri incelemek ve gelecekteki olası senaryoları göz önünde bulundurmak amacıyla bu makale kaleme alınmıştır. Makale, bölgenin stratejik önemini ve bu konulardaki uluslararası ilişkileri vurgulayarak, Ortadoğu'daki askeri boyutun karmaşıklığını açıklamaya çalışmaktadır. Sonuç kısmında ise, Ortadoğu'da barış ve güvenliğin sağlanması için atılması gereken adımlar ve olası çözüm yolları tartışılmaktadır. Çalışma, bölgedeki güncel olayları anlamak ve gelecekteki gelişmeleri tahmin etmek isteyen herkes için önemli bir kaynak olabilir.

Referanslar

Al-Saidi, M., & Haghirian, M. (2020). A quest for the Arabian atom? Geopolitics, security, and national identity in the nuclear energy programs in the Middle East. Energy Research & Social Science, 69, 101582.

Amour, P. O. (2017). Israel, the Arab Spring, and the unfolding regional order in the Middle East: a strategic assessment. British Journal of Middle Eastern Studies, 44(3), 293-309.

Aras, B. (2014). Arap baharı sonrası jeopolitik, İŞİD ve Türkiye (Post-Arab spring geopolitics, ISIS and Turkey). Ortadoğu Analiz, 6(65), 10-13.

Bar‐Joseph, U. (1982). The hidden debate: The formation of nuclear doctrines in the Middle East. Journal of Strategic Studies, 5(2), 205-227.

Constantinides, S. (2016). Chapter One Geopolitical Poker In The Eastern Mediterranean Stephanos Constantinides. Intractable Dilemmas In The Energy-Rich Eastern Mediterranean, 1.

Cook, J. (2008). Israel and the clash of civilisations: Iraq, Iran and the plan to remake the Middle East. London: Pluto Press.

Çavuşoğlu, E. (2018). Arap-İsrail Sorunu Ekseninde İngiltere’nin Post-Kolonyal Körfez Politikası (1971-1991). FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, (11), 1-27.

Çelik, A. A. (2010). Ekonomik Büyüme ile Kamu Harcamalarının Nedensellik Analizi: Suudi Arabistan, BA Emirlikleri ve Kuveyt Uygulaması (Doctoral dissertation, Marmara Universitesi (Turkey)).

Egozi, A. (2022). Drones: Swarming armed drones already a major combat threat. Asia-Pacific Defence Reporter (2002), 48(9), 28-29.

Ghet, A. (2022). Donald Trump and the Iran Nuclear Deal: what is the future of the deal? A key issue concerning worldwide security. Euro-Atlantic Studies, (5), 91-117.

Hallalli, B. (2014). Humeyni dönemi İran dış politikası (1979-1989). Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2), 75-96.

Hazbun, W. (2018). Regional powers and the production of insecurity in the Middle East. Middle East and North Africa Regional Architecture (MENARA) Working Papers, (11).

Henry, C. M., & Springborg, R. (2010). Globalization and the Politics of Development in the Middle East (Vol. 1). Cambridge University Press.

Hoh, A. (2019). China's belt and road initiative in Central Asia and the Middle East. Digest of Middle East Studies, 28(2), 241-276.

Jenkins, B. M. (2013). The role of terrorism and terror in Syria's civil war. RAND Corporation.

Khalilzada, J. (2022). The Proliferation of Combat Drones in Civil and Interstate Conflicts: The Case of Türkiye and Azerbaijan. Insight Turkey/Summer 2022: Embracing Emerging Technologies, 89.

Larson, E. V. (1996). Casualties and consensus: The historical role of casualties in domestic support for US military operations. Rand Corporation.

Lob, E. (2023). A New Arms Race Frontier: The Emerging Drone Competition Between Iran and Its Regional Rivals. In The Arms Race in the Middle East: Contemporary Security Dynamics (pp. 67-87). Cham: Springer International Publishing.

Maher, N. (2020). Balancing deterrence: Iran-Israel relations in a turbulent Middle East. Review of Economics and Political Science, (ahead-of-print).

Mazis, I. T. (2018). Turkey, Israel, Greece: Reshuffling in the Eastern Mediterranean. Civitas Gentium, 6(1), 13-80.

Mclean, W., & Dwyer, J. (2015). Nuclear Deterrence, Missile Systems and the Security of Turkey in the New Middle East. Insight Turkey, 17(3), 141-162.

Milan, F. F., & Tabrizi, A. B. (2020). Armed, unmanned, and in high demand: the drivers behind combat drones proliferation in the Middle East. In Robotics, Autonomous Systems and Contemporary International Security (pp. 40-60). Routledge.

Oğuzlu, T. (2012). Komşularla Sıfır Sorun Politikası: Kavramsal bir Analiz. Middle Eastern Analysis/Ortadogu Analiz, 4(42).

Oran, F. Ç., & Özcan, N. (2019). Obama Dönemi Amerikan Diş Politikasinda Saldirgan Gerçekçilik: Ortadoğu’ya Silah Ticareti Örneği. Ortadoğu Etütleri, 11(2), 368-392.

Patten, C. (2003). Democracy doesn't flow from the barrel of a gun. Foreign Policy, (138), 40.

Piccat, A. S. (2021). Towards the nuclear scene in the Middle East: Analysis of the nuclear capabilities of Israel, Saudi Arabia and Turkey in the face of the threat of possession and development of nuclear weapons in the Islamic Republic of Iran (2003-2018). Perspectivas, 6(11), 190-216.

Pirinççi, F. (2011). ABD-Suudi Arabistan Silah Anlaşmasi. Middle Eastern Analysis/Ortadogu Analiz, 3.

Pong, B. (2022). The art of drone warfare. Journal of War & Culture Studies, 15(4), 377-387.

Rabil, R. G. (2006). Syria, the United States, and the war on terror in the Middle East. Bloomsbury Publishing USA.

Semiz, Y., & Akgün, B. (2005). Büyük Orta Doğu Jeopolitiğinde İran-ABD İlişkileri. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 5(9), 162-181.

Shahebrahimi, S., Mahdad, M., Aliha, M. R. M., & Naeini, A. B. (2023). Transfer of Space Technologies in Iran: Drivers and Constraints of Success. Space Policy, 64, 101518.

Shymanska, A., & Heo, C. (2022). Arms sales as a middle-power strategy: the case of Israel. Israel Affairs, 28(3), 452-463.

Stivachtis, Y. (2020). Conflict and Diplomacy in the Middle East. E-International Relations. https://www. e-ir. info/pdf/75898. Accessed, 25.

Şahin, G. (2019). Orta Doğu ve Doğu Akdeniz’in Önemi: tehditler, riskler, fırsatlar ve Türkiye. Güvenlik Stratejileri Dergisi, 15(29), 199-230.

Toaldo, M. (2012). The origins of the US War on Terror: Lebanon, Libya and American intervention in the Middle East. Routledge.

Turan, F. A. (2023). İnsansız hava araçlarının Türkiye'nin güvenlik konseptinin belirlenmesindeki etkileri (Master's thesis, Hitit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü).

Ulrichsen, K. C. (2019). GCC foreign policy: The struggle for consensus. In Routledge Handbook of International Relations in the Middle East (pp. 209-221). Routledge.

Yiakoumi, D., Taliotis, C., Zachariadis, T., & Griffiths, S. (2023). Sharing the decarbonisation effort: getting Eastern Mediterranean and Middle East countries on the road to global carbon neutrality. Climate Policy, 1-13.

Yolcu, F. H. (2015). Ortadoğu'da Silahlanmanın Zirve Noktası 2015-2016. Middle East Yearbook/Ortadoğu Yıllığı.

Yolcu, F. H. (2018). Soğuk savaş sonrası Ortadoğu’da askerî denge: 1991-2016 (Doctoral dissertation, Sakarya Universitesi (Turkey)).

Yolcu, F. H. (2020). Ortadoğu’da Askeri Denge ve İttifaklar: I. Dünya Savaşı’ndan Yeni Dünya Düzeni’ne Bir Süreç Analizi (1918-2010). Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, (43), 467-496.

Zanini, M. (1999). Middle Eastern terrorism and netwar. Studies in Conflict and Terrorism, 22(3), 247-256.

İndir

Yayınlanmış

28-10-2023