Sürdürülebilir Kentleri Hayata Geçirebilmede Bir Araç Olarak “Yerel Gündem 2030”

Yazarlar

  • Demet CANSARAN AMASYA ÜNİVERSİTESİ

Anahtar Kelimeler:

Kent- Sürdürülebilir Kent- Yerel Gündem 2030

Özet

Yerel Gündem 2030, kalkınmanın sürdürülebilir olmasının bugünkü ve gelecek kuşaklar için önemini, ekonomik kalkınma gerçekleştirilirken kent ve çevrenin korunmasının zorunluluğunu vurgulayan, Binyıl Bildirgesi’nin tamamlayıcı unsuru olan, ülkelerin ulusal planlamaları için yol gösterici bir haritadır. Bu noktadan hareketle bu çalışmanın ilk bölümünde, Gündem 2030 ile ilgili literatür çalışması yapılarak kavramsal çerçeve belirlenmeye çalışılmıştır. İkinci bölümünde ise, Gündem 2030’u uygulayan başarılı ülke örneklerinin yapmış oldukları çalışmalar içerik çözümlemesi analiz yöntemiyle incelenerek konu somutlaştırılmaya ve diğer ülkelerin bu planı ulusal stratejileri içine almaları noktasında önerilerde bulunulmaya çalışılmıştır. Yapılan içerik cözümlemesinde; 2023 yılı itibariyle sürdürülebilir kalkınma ilkelerinden büyük çoğunluğunu gerçekleştirmiş olan Finlandiya hedefleri gerçekleştirebilmede ilk sırada yer aldığı, sürdürülebilir kentler için bir takım çalışmalar yapmaya çalışan Afrika ülkelerinin ise ilkeleri gerçekleştirebilme noktasında son sıralarda olduğu sonucuna varılmıştır.  

 

Referanslar

Assembly, G. (2015). Resolution Adopted By The General Assembly on 11 September 2015. New York: United Nations.

Colglazier, W. (2015). Sustainable Development Agenda: 2030. Science, 349(6252), 1048-1050.

Keating, Michael (1992) Yeryüzü Zirvesi’nde Değişimin Gündemi, UNEP Türkiye Komitesi Yayını, Ankara.

Moreno, E. L. (2017, September). Concepts, Definitions and Data Sources For The Study Of Urbanization: The 2030 Agenda For Sustainable Development. In Un Expert Group Meeting on Cities, Human Mobility and International Migration.

Nations, U. (2015). Department of Economic and Social Affairs. Population Division.

Pieterse, E., Parnell, S., & Haysom, G. (2018). African Dreams: Locating Urban İnfrastructure İn The 2030 Sustainable Developmental Agenda. Area Development and Policy, 3(2), 149-169.

Rosa, W. (2017). Goal 11: Make Cities and Human Settlements İnclusive, Safe, Resilient, and Sustainable. A New Era in Global Health: Nursing and the United Nations, 2030, 339-44.

Stanujkic, D., Popovic, G., Zavadskas, E. K., Karabasevic, D., & Binkyte-Veliene, A. (2020). Assessment of Progress Towards Achieving Sustainable Development Goals of the “Agenda 2030” by Using The CoCoSo and The Shannon Entropy Methods: The Case of The EU Countries. Sustainability, 12(14), 5717.

Trends, G. (2017). Challenges and Opportunities İn The İmplementation of The Sustainable Development Goals. United Nations Development Programme& United Nations Research Institute For Social Development.

Un-Habitat. (2016). World Cities Report 2016: Urbanization and Development-Emerging Futures. UN.

Vaidya, H., & Chatterji, T. (2020). SDG 11 Sustainable Cities and Communities: SDG 11 and The New Urban Agenda: Global Sustainability Frameworks For Local Action. Actioning The Global Goals For Local İmpact: Towards Sustainability Science, Policy, Education and Practice, 173-185.

www.dısıslerı.gov.tr (Erişim Tarihi: 27.02.2024).

https://dashboards.sdgindex.org/rankings

https://dashboards.sdgindex.org/profiles/finland (Erişim Tarihi: 23.03.2024).

https://dashboards.sdgindex.org/profiles/finland (Erişim Tarihi:23.03.2024).

https://www.undp.org/results

https://annualreport.undp.org/assets/Annual-Report-2023.pdf (Erişim Tarihi:23.03.2024).

İndir

Yayınlanmış

31-05-2024