Sinan Paşa Cami

Yazarlar

  • Meryem ARSLAN gaziantep büyükşehir belediyesi

Anahtar Kelimeler:

Kent- Mimar Sinan- Sinan Paşa Cami- Beşiktaş- Barbaros Hayreddin Paşa Türbesi

Özet

Modernleşen ve dijitalleşen kent tasarımında geçmişten kalan bir miras olarak varlığını koruyan tarihi eserler kentsel görüntünün parçası olarak ayakta kalmaya devam etmektedir. Kentlerin siluetlerinin belirlenmesinde tarihsel süreçte ön planda yer alan dini yapılar ise kent estetiğinin üst boyutlarda algılanmasına katkı sağlamıştır. Dini yapılar denilince akla ilk gelen ve Türk mimari kültürünün başlıca simgeleri arasında ilk sırada yer alan Mimar Sinan ve onun eşsiz eserleridir. Bu makalede İstanbul’un sahil ilçesi olan Beşiktaş’ta kent siluetini belirleyen ve Mimar Sinan’ın zamansız eseri olan Sinan Paşa Cami ele alınmıştır. Sinan Paşa Cami’nin konumunu belirleyen ve cami ile etkileşim içinde olmuş Barbaros Hayreddin Paşa Türbesi ve Sinan Paşa Cami külliyesi anlatılmış, zaman içinde geçirdiği restorasyonlara ve gelecekte çevresinde nasıl bir değişim yaşanacağına değinilmiştir. Çalışmada literatür taraması yöntemi kullanılmıştır. Sinan Paşa Cami değişen kent dokusuna rağmen kent siluetinin öğelerinden biri olmaya devam etmekte ve kent sakinlerinin dış mekân yaşantısında önemini korumaktadır.   

Referanslar

Goodwin, Godfrey. (1993). “Sinan: Ottoman Architecture and its Values Today.” London: Saqi Books.

Cansever, Turgut. (2005). “Mimar Sinan’ın Çağı”. İstanbul: Albaraka Türk Yayınları: 24.

Günay, Reha. (2005). “Sinan Öncesi Mimarlık Sanatı”. İstanbul: Yapı Yayın.

Meriç, Rıfkı Melûl. (1965). “Mimar Sinan’ın Hayatına, Eserlerine Dair Metinler”. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.

Kuran, Aptullah. (1985). “Mimar Sinan”. Hürriyet Vakfı Yayınları.

Kuban, Doğan. (1997). “Sinan Sanatı ve Selimiye”. İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı.

“Sinan Paşa Külliyesi”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, C.7, İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, 1994.

“Hayreddin Paşa, Barbaros”, Türk Ansiklopedisi, C.19, Ankara: Milli Eğitim Basımevi, 1971

Akbayar, Nuri. (1998). “Dünden Bugüne Beşiktaş”. İstanbul: Beşiktaş Belediye Başkanlığı.

İnan, Afet.(1968). “Mimar Koca Sinan”. Ankara: Ayyıldız Matbaası.

Mülayim, Selçuk. (2011). “Sinan Bin Abdülmennan”. İstanbul:İsam Yayınları.

Saatçi, Suphi. (2013). “Mimar Sinan”. İstanbul: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yayınları.

Saatçi, Suphi. (2005).”Bir Osmanlı Mucizesi Mimar Sinan”. Ankara: Ötüken Yayınları.

Günay, Reha. (2010). “Mimar Sinan”. İstanbul: Yem Kitapevi.

Sözen, Metin. (1998). “Arts In The Age Of Sinan”. Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları.

Sönmez, Zeki. (1998).”Mimar Sinan Dönemi Türk Mimarlığı ve Sanatı”. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Necipoğlu, Gülru. (2013). “Sinan Çağı”. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Hasol, Doğan. (1979). “Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü”. İstanbul: Yapı-Endüstri Merkezi Yayınları.

Özden, Süleyman İlhami. (2009). “Beşiktaş Camileri-Geçmişten Günümüze, Dünden Bugüne”. İstanbul: T.D.V Yayınları.

Göncüoğlu, Süleyman Faruk ve Zeliha Kumbasar (2006). “Gelenekten Geleceğe Camiler”. İstanbul: Artuş Yayınları.

Aslanapa, Oktay. (1996). “Osmanlı Mimarisi”. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Erzen, Jale Nejdet. (1991). “Mimar Sinan Cami ve Külliyeleri Tasarım Süreci Üzerine Bir İnceleme”. Ankara: ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü. Sinan Paşa Cami Restorasyonunda Kalemişi İmalatların Uygulama Seyri. 2010. http://www.istanbulavrupa.vgm.gov.tr (Erişim tarihi: 21 Mayıs 2015).

http://www.besiktasmuftulugu.gov.tr/, (Erişim tarihi: 20.05.2015).

http://www.e-sehir.com/turkiye-haritasi/sinan-pasa-cami-nerede-nasil-gidilir.html, (Erişim tarihi: 15.05.2015).

http://www.tdvia.org ,(Erişim tarihi: 21 Mayıs 2015).

http://sehirrehberi.ibb.gov.tr/map.aspx, (Erişim tarihi: 21 Mayıs 2015).

http://www.ibb.gov.tr/tr-tr/documents/kentseldonusumvemeydanlar/ ,(Erişim tarihi: 21 Mayıs 2015).

https://sozluk.gov.tr/ (Erişim tarihi: 21 Mayıs 2022).

İndir

Yayınlanmış

25-10-2022