Döviz Getirisinde Haftanın Günü Etkisinin Araştırılması: Türkiye Örneği

Yazarlar

  • Kudbeddin ŞEKER Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, KUBFA, Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölümü

Anahtar Kelimeler:

Etkin Piyasalar Hipotezi,- , GARCH Ailesi Modelleri- Davranışsal Finans- Haftanın Günü Etkisi- Covid-19 Pandemi

Özet

30 Ocak 2020'de Covid-19, Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel bir sağlık acil durumu ilan edilmiştir. Bu durum hayatın birçok alanında değişikliklere neden olmuştur. Piyasa etkinliğine uygun olmayan, farklılık gösteren sapmalar genel olarak anomali olarak adlandırılmaktadır. Çeşitli anomalilerin varlığı etkin piyasalar hipotezinden sapmalar olabileceğini göstermektedir. Bu çalışmada finansal yatırım araçlarından biri olan Amerikan Doları (USD)  getirilerinde, haftanın günü anomalisi Covid-19 Pandemi sürecinin hâkim olduğu 2020 dönemi günlük veriler ile GARCH ailesi modelleri kullanılarak araştırılmıştır.  

ARCH modelinde ortalama denkleminde haftanın günü anomalisi tespit edilememiş, fakat varyans denkleminde Pazartesi ve Salı günlerinde %1 önem seviyesinde diğer günlere göre pozitif yönlü haftanın günü etkisi görülmüştür. GARCH modelinde ortalama denkleminde haftanın günü anomalisi tespit edilememiş, fakat varyans denkleminde Pazartesi gününde %10 önem seviyesinde negatif yönlü ve Perşembe gününde %5 önem seviyesinde negatif yönlü haftanın günü etkisi görülmüştür. Volatilite üzerinde risk ile getiri etkisini açıklayan ARCH-M ve GARCH-M modelleri istatistiksel olarak anlamsız çıkmış, EGARCH ve TGARCH modellerinde asimetrik etki ile kaldıraç etkisine rastlanmamıştır.

Referanslar

Abalala, Turki ve Sollis, Robert (2015), “The Saturday Effect: an Interesting Anomaly in the Saudi Stock Market”, Applied Economics, 47(58), ss. 6317-6330.

Aharon, David Yechiam ve Qadan, Mahmoud (2019), “Bitcoin and the Day of the Week Effect”, Finance Research Letters, 31. ss. 415-424.

Akbalık, Murat ve Özkan, Nasıf (2016), “Haftanın günü etkisi: BİST 30 Endeksi Payları Üzerine Bir Araştırma”, Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 8(14), ss. 1-16.

Al-Jafari, Mohamed Khaled (2012), “An empirical Investigation of the Day of the Week Effect on Stock Returns and Volatility: Evidence from Muscat Securities Market”, International Journal of Economics and Finance, 4(7), ss. 141-149.

Alt, Raimund - Fortin, Ines - Weinberger, Simon (2011), “The Monday Effect Revisited: An Alternative Testing Approach”, Journal of Empirical Finance, 18(3), ss. 447-460.

Anwar, Cep Jandi - Okot, Nicholas - Suhendra, Indra (2021), “Day of the Week Effect of Exchange Rate in Developing Countries”, The Journal of Asian Finance, Economics and Business, 8(2), ss. 15-23.

Arı, Ali ve Yüksel, Özge (2017), “BİST 100’de Haftanın Günü Anomalisi: Ekonometrik Bir Analiz”, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, 54 (632), ss. 77-89.

Ariel, Robert A. (1990), “High Stock Returns Before Holidays: Existence and Evidence on Possible Causes”, The Journal of Finance, 45(5), ss. 1611-1626.

Basher, Syed A. ve Sadorsky, Perry (2006), “Day of the Week Effects in Emerging Stock Markets”, Applied Economics Letters, 13, ss. 621−628.

Berument, Hakan ve Kiymaz, Halil (2001), “The day of the Week Effect on Stock Market Volatility”, Journal of Economics and Finance, 25(2), ss. 181-193.

Bollerslev, Tim (1986), “Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity”, Journal of Econometrics, 31(3), ss. 307-327.

Brusa, Jorge - Liu, Pu - Schulman, Craıg (2000), “The Weekend Effect, ‘Reverse’ Weekend Effect, and Firm Size”, Journal of Business Finance and Accounting, 27(5-6), ss. 555-574.

Caporale, Guglielmo Maria – Gil Alana, Luis Alberiko - Plastun, Alex (2016), “The Weekend Effect: an Exploitable Anomaly in the Ukrainian Stock Market?”, Journal of Economic Studies. 43(6), ss. 954-965.

Choudhry, Taufıq (2000), “Day of the Week Effect in Emerging Asian Stock Markets: Evidence from the GARCH Model”, Applied Financial Economics, 10(3), ss. 235-242.

Chowdhury, Anup - Uddin, Moshfique - Anderson, Keith (2021), “Trading Behaviour and Market Sentiment: Firm-Level Evidence from an Emerging Islamic Market”, Global Finance Journal, 100621.

Cross, Frank (1973), “The Behaviour of Stock Prices on Fridays and Mondays”, Financial Analysts Journal, November/December, ss. 67-69.

Dash, Mihir (2020), “Testing the Day-of-the-Week Effect in the Indian Stock Market Using the AR-GARCH Model”, Available at SSRN 3567369.

Devaney, Michael (2001), “Time Varying Risk Premia for Real Estate Investment Trusts: A GARCH-M Model”, The Quarterly Review of Economics and Finance, 41(3), ss. 335-346.

Dickey, David A. ve Fuller, Wayne A. (1979), “Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root”, Journal of American Statistical Association, 74, ss. 427-431.

Dickey, David A. ve Fuller, Wayne A. (1981), “Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with a Unit Root”, Econometrica (49), ss. 1057-1072.

Dicle, Mehmet F. ve Levendis, John D. (2014), “The day of the Week Effect Revisited: International Evidence”, Journal of Economics and Finance, 38(3), ss. 407-437.

Engle, Robert F. (1982), “Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom İnflation”, Econometrica: Journal of the Econometric Society, ss. 987-1007.

Evci, Samet (2020), “Bitcoin Piyasasında Haftanın Günü Anomalisi”, Alanya Akademik Bakış, 4(1), ss. 53-61.

Fama, Eugene F. (1965), “Random Walks in Stock Market Prices”, Financial Analysts Journal, ss. 55-59.

Fama, Eugene F. (1970), “Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work”, The Journal of Finance, 25(2), ss. 383-417.

French, Kenneth R. (1980), “Stock Returns and The Weekend Effect”, Journal of Financial Economics, 8, ss. 55-69.

Gama, Paulo M. ve Vieira, Elisabete F. S. (2013), “Another Look at the Holiday Effect”, Applied Financial Economics, 23(20), ss. 1623-1633.

Gibbons, Michael R. ve Hess, Patrick (1981), “Day of the Week Effects and Asset Returns”, Journal of Business, 54(4), ss. 579-596.

Giovanis, Eleftherios (2008), “Calendar Anomalies in Athens Exchange Stock Market-an Application of GARCH Models and the Neural Network Radial Basis Function”, Available at SSRN 1264970.

Gujarati, Damodar N. (2003), Basic Econometrics, McGraw Hill, Newyork.

Gultekin, Mustafa N. ve Gultekin, N. Bulent (1983), “Stock Market Seasonality: International Evidence”, Journal of financial economics, 12(4), ss. 469-481.

Güneş, Hidayet (2021), “Haftanın Günü ve Ocak Ayı Anomalilerinin BIST 100 ile KAT 30 Endekslerinde Tespiti”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23(1), ss. 236-248.

Haug, Mark ve Hirschey, Mark (2006), “The January Effect”, Financial Analysts Journal, 62(5), ss. 78-88.

Jindal, Nisha (2019), “Calendar Anomalies in Indian Stock Market: An Empirical Analysis”, IUP Journal of Financial Risk Management, 16(4).

Karan, Mehmet Baha (2018), Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi, Gazi Kitabevi, Ankara.

Karcıoğlu, Reşat ve Özer, Nevin (2017), “Bıst’de Haftanın Günü Ve Tatil Etkisi Anomalilerinin Getiri Ve Oynaklık Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi”, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, 7(14), ss. 457-483.

Kayaçetin, Volkan ve Lekpek, Senad (2016), “Turn of the Month Effect: New Evidence from an Emerging Stock Market”, Finance Research Letters, 18, ss. 142-157.

Keef, Stephen P. - Khaled, Mohammed - Zhu, Hui (2009), “The Dynamics of the Monday Effect in International Stock Indices”, International Review of Financial Analysis, 18(3), ss. 125-133.

Khuntia, Sashikanta ve Pattanayak, J K (2021), “Adaptive Calendar Effects and Volume of Extra Returns in the Cryptocurrency Market”, International Journal of Emerging Markets Emerald Publishing Limited, 1746-8809.

Kılıç, Meltem ve Ayrıçay, Yücel (2020), “Seçilmiş BIST Alt Sektör Endekslerinde Volatilitenin ARCH-GARCH Yöntemleri İle Modellenmesi”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, (88), ss. 175-198.

Kim, Chan Wung and Park, Jinwoo (1994), “Holiday Effects and Stock Returns: Further Evidence”, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 29(1), ss. 145-157.

Kiymaz, Halil ve Berument, Hakan (2003), “The Day of the Week Effect on Stock Market Volatility and Volume: International Evidence”, Review of financial economics, 12(4), ss. 363-380.

Rodriguez, Werner Kristjanpoller (2012), “Day of the Week effect in Latin American Stock Markets”, Revista de Analisis Economico, Vol. 27(1), ss. 71-89.

Kumar, Satish (2017), “A Review on the Evolution of Calendar Anomalies”, Studies in Business and Economics, 12(1), ss. 95-109.

Kutlar, Aziz ve Torun, Pınar (2013), “İMKB 100 Endeksi Günlük Getirileri İçin Uygun Genelleştirilmiş Farklı Varyans Modelinin Seçimi”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (42), ss. 1-24.

Lakonishok, Josef ve Maberly, Edwin (1990), “The Weekend Effect: Trading Patterns of Individual and Institutional Investors”, The Journal of Finance, 45(1), ss. 231-243.

Marquering, Wessel - Nisser, Johan - Valla, Toni (2006), “Disappearing Anomalies: a Dynamic Analysis of the Persistence of Anomalies”, Applied financial economics, 16(4), ss. 291-302.

McGowan Jr, Carl B. ve Ibrihim, Izani (2009), “An Analysis of the Day of the Week Effect in the Russian Stock Market”, International Business, Economics Research Journal (IBER), 8(9).

Mehdian, Seyed ve Perry, Mark J. (2001), “The Reversal of the Monday Effect: New Evidence from US Equity Markets”, Journal of Business Finance, Accounting, 28(7‐8), ss. 1043-1065.

Osborne, M F M (1962), “Periodic Structure in the Brownian Motion of Stock Prices”, Operations Research, 10(3), ss. 345-379.

Öncü, Mehmet Akif - Ünal, Aslıhan - Demirel, Oğuz (2017), “The Day Of The Week Effect In Borsa Istanbul; A Garch Model Analysıs”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 13(3), ss. 521-534.

Phillips, Peter C.B. ve Perron, Pıerre (1988), “Testing for a Unit Root in Time Series Regressions”, Biometrika, 75, ss. 335- 346.

Qadan, Mahmoud ve Idilbi-Bayaa, Yasmeen (2021), “The Day of the Week Effect on the Volatility of Commodities”, Resources Policy, 71, 101980.

Rossi, Matteo ve Gunardi, Ardi (2018), “Efficient Market Hypothesis and Stock Market Anomalies: Empirical Evidence in Four European Countries”, Journal of Applied Business Research (JABR), 34(1), ss. 183-192.

Shariff, Nurul Sima Mohamad ve Yusof, Nur Aisyah (2021), “Stock Market Anomalies: A Case of Calendar Effects on The Malaysian Stock Market”, Malaysian Journal of Computing, 6(1), ss. 772-777.

Singh, Shikta ve Das, Chandrabhanu (2020), “Calendar Anomalies in the Banking and it Index: The Indian Experience”, Asian Economic and Financial Review, 10(4), ss. 439-448.

Tekin, B. (2018), “Bilişsel Önyargı ve Hevristik Bağlamında Finansın İnsani Boyutu Olarak “Davranışsal Finans”: Bir Literatür İncelemesi ve Derleme Çalışması”, Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi, 1(2), ss. 131-156.

Thaler, Richard (1987), “Anomalies: Weekend, Holiday, Turn of the Month, and Intraday Effects”, Journal of Economic Perspectives, 1(2), ss. 169-177.

Ulussever, Talat - Yumusak, Ibrahim Guran - Kar, Muhsin (2011), “The Day-of-the-Week Effect in the Saudi Stock Exchange: A non-linear GARCH Analysis”, Journal of Economic and Social Studies, 1(1), ss. 9-23.

Vergin, Roger C. ve McGinnis, John (1999), “Revisiting the Holiday Effect: Is it on Holiday?”, Applied Financial Economics, 9(5), ss. 477-482.

Wuthisatian, Rattaphon (2021), “An examination of Calendar Anomalies: Evidence from the Thai Stock Market”, Journal of Economic Studies, Emerald Publishing Limited 0144-3585.

Yavuz, Rüya Ataklı ve Atmaca, Verda Davaslıgil (2020), “Türk Döviz Piyasasında Haftanın Günü Anomalisinin Analizi”, Journal of Yaşar University, 15(57), ss. 84-97.

Zhang, Jilin - Lai, Yongzeng - Lin, Jianghong (2017), “The Day of the Week Effects of Stock markets in Different Countries”, Finance Research Letters, 20, ss. 47-62.

İndir

Yayınlanmış

31-01-2023