Yazar: Prof. Dr. Salahattin POLAT (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2015, 346 Sayfa) Makale Tenkidi

Yazarlar

  • Abdulkadir GÜLÜNAY ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Özet

Salahattin Polat tarafından kaleme alınan “Metin Tenkidi” adlı eser, metin tenkidi kavramının tanımı, tarihsel süreç içerisindeki gelişimi ve metin tenkidinde uygulanan farklı yaklaşımları ele almış, doğu ve batı medeniyetlerindeki yerini karşılaştırmalı bir biçimde inceleyerek, geçmiş ve günümüzdeki metin tenkidi ve metotlarına dair kronolojik, kapsamlı bilgilere yer vermekte ve bazı noktalara çeşitli eleştiriler ile katkıda bulunmaktadır.

Polat, ortaya koymuş olduğu bu eseriyle Türkiye’de ve İslam dünyasındaki çevrelerin Batı’daki metin tenkidi çalışmalarını göz ardı ettiklerine işaret etmekte, metin tenkidi kavramını iki medeniyeti dikkate alarak analiz etmektedir.  İslam medeniyetinin klasik dönemlerinde, o zamanın üslûp ve şartlarına göre metin tenkidinin dinî, edebî ve tarihi metinlerde uygulandığı ancak günümüzde bu konudaki çalışmaların eksik olduğunu ifade etmektedir.

Yazar, Hz. Peygamber’in hadislerinde uygulanan metin tenkidinin tarih içerisindeki gelişim sürecini çeşitli kaynaklarda örneklerle açıklayarak, bu konunun hadisleri doğru anlama ve yorumlamada ne kadar önemli olduğunu ifade etmiş, hadislerin senedine önem verildiği kadar metin bağlamında da çeşitli yönlerle değerlendirmelere tabi tutulmasının kaçınılmaz olduğunu ele almıştır.

Anahtar Kelimeler: Hadis, Metin tenkidi, Filoloji, İslam, Batı.

Referanslar

Dr. Öğr. Üyesi Bekir ÖZÜDOĞRU

Doç. Dr. Salih KESGİN

Prof. Dr. Bekir PARLAK

İndir

Yayınlanmış

31-01-2023