Kamu Yönetiminde Yapay Zekâ: Avrupa Birliği

Yazarlar

  • Hikmet Salahaddin GEZİCİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Anahtar Kelimeler:

Yapay Zeka, Kamu Yönetiminde Yapay Zeka, Avrupa Birliği

Özet

İnsanoğlu dünyada yaşam sürmeye başladığı günden beri refah seviyesini artırmaya çalışmıştır. Bu durum dünya üzerinde sürdürülen hayatın tekamül etmesine yol açmış ve tarih boyunca birçok paradigmal değişimin tecrübe edilmesine neden olmuştur. Dünyanın geldiği son aşamada yapay zeka olarak isimlendirilen ve temelde insan tarafından üretilen düşünebilme, analitik bağ kurabilme yetisine sahip yapay zihin üretimi gerçekleştirilmiştir. Yapay zeka ile birlikte yaşamın her yönüyle köklü bir biçimde dönüşeceği öngörülmektedir. Yapay zekanın kullanım alanı her geçen gün artmaktadır. Özel sektörde olduğu gibi kamu sektöründe de yapay zeka kullanımı son yılların trendi olarak görülmektedir. Yapay zekanın kamu yönetiminde yaygınlaşan kullanımı, hükümetler için çok sayıda fırsat ve tehdidi beraberinde getirmektedir. Avrupa Birliği ve birliğe üye ülkelerin deneyimleri kamu yönetiminde yaşanan yapay zeka dönüşümünün adeta bir labortuvar görünümünü bize sunmaktadır. Bu çalışmada yapay zeka ve kamu yönetiminde yapay zeka kullanımı kavramsal çerçevede ele alınmaktadır. Avrupa Birliği’nin yapay zeka alanında yürüttüğü çalışmalar ve üye ülke uygulamalarının bu alana ilişkin önemli ipuçları vereceği düşünülmektedir. Nitekim kamu yönetiminde yapay zeka kullanımına ilişkin literatür her geçen gün gelişmektedir. Çalışma bu çerçevede mütevazi bir katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Referanslar

#KI 50, https://ki50.de/uber-ki50/pressemeldungen/gi-kuert-ki50-newcomerinnen/ (Erişim Tarihi: 14.01.2023).

Adelle C., Benson D., Jordan A. (2015). “European Union”. (Ed. Philipp H. Pattberg and Fariborz Zelli), Encyclopedia of Global Environmental Governance and Politics, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 192-200.

Akman E., Topçu T. B., Chiftchi A., (2022). “Yapay Zekâ ve Ülkelerin Yapay Zekâ Politikaları”. (Ed. Elvettin Akman, Tuğçe Bayram Topçu, Aizat Chiftchi), Yapay Zekâ ve Kamu Politikası: Ülke İncelemeleri, Nobel Yayınevi, Ankara, 1-14.

AI Romania (2023). https://www.airomania.eu/ai-romania (Erişim Tarihi: 08.02.2023).

Albarrán I., Molina J. M., Gijón C., (2020). “Perception of Artificial Intelligence in Spain”. ITS Online Event, 14-17 June 2020, International Telecommunications Society (ITS), Calgary. 1-18.

Atmaca Y., Karaçay F., (2020). “Türkiye’deki Kamu Yönetimi Reformlarında Dijitalleşme ve E-Yönetişim”. International Journal of Management and Administration, 4(8), 260-280. DOI: 10.29064/ijma.779263.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, https://www.avrupa.info.tr/tr (Erişim Tarihi: 03.10.2022).

Benbya H., Davenport T. H., Pachidi S., (2020). “Special Issue Editorial: Artificial Intelligence in Organizations: Current State and Future Opportunities”. MIS Quarterly Executive, 19(4), Article 4, ix-xxi, Available at: https://aisel.aisnet.org/misqe/vol19/iss4/4.

Bibel W., (2006). “The Beginnings of AI in Germany”. Conference: 50 Years Artificial Intelligence Symposium at KI 2006 At: Bremen, Volume: KI Künstliche Intelligenz, 48--54, November 2006,

https://www.researchgate.net/publication/265020403_The_Beginnings_of_AI_in_Germany (Erişim Tarihi: 12.01.2023).

Bibel W., (2020). “On the Development of AI in Germany”. Künstl Intell 34, 251–258, https://doi.org/10.1007/s13218-020-00654-x

Casacuberta D., (2007). “E-Learning as Social Inclusion”. (Ed. Ari-Veikko Anttiroiko, Matti Mälkiä) Encyclopedia of digital government, Idea Group Reference, Hershey, 603-606.

Cath C., Wachter S., Mittelstadt B., Taddeo M., Floridi L., (2018). “Artificial Intelligence and the ‘Good Society’: the US, EU, and UK approach”. Sci Eng Ethics (2018) 24, 505–528 https://doi.org/10.1007/s11948-017-9901-7.

Cylance Data Science Team (2017). Introduction to Artificial İntelligence for Security Professionals, CA: The Cylance Press, Irvine.

Dobrescu M., Dobrescu E. M., (2018). "Artificial Intelligence (AI) - The Technology That Shapes The World". Global Economic Observer, "Nicolae Titulescu" University of Bucharest, Faculty of Economic Sciences;Institute for World Economy of the Romanian Academy, vol. 6(2), 71-81.

Ertel W., (2017). Introduction to Artificial Intelligence, Second Edition, Springer International Publishing AG, Cham.

Etscheid, J., (2019). “Artificial Intelligence in Public Administration”. (Eds. Ida Lindergen, Marjin Jansen, Habin Lee, Andrea Polini, Manuel Pedro Rodriguez Bolivar, Hans Jochen Scholl, Efthimios Tambouris) Electronic Government. EGOV 2019.

Lecture Notes in Computer Science, vol 11685. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-27325-5_19.

European Comission (2022). A European Approach to Artificial Intelligence. https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/european-approach-artificial-intelligence (Erişim Tarihi: 10.10.2022).

Evans D. (2017). “The fundamental differences between automation and AI”. VentureBeat, 4 October. https://venturebeat.com/2017/10/04/the-fundamental-differences-between-automation-and-ai/. (Erişim Tarihi: 02.10.2022)

Flasiński M., (2016). Introduction to Artificial Intelligence, Springer International Publishing AG Switzerland, Cham.

Gaie C., (2023). “Struggling Against Tax Fraud, a Holistic Approach Using Artificial Intelligence”. (Eds. Christophe Gaie, Mayuri Mehta), Recent Advances in Data and Algorithms for e-Government, Springer International Publishing AG, Cham, 87-102.

Gezici H. S., (2021a). “Yapay Zekâ”. (Ed. Mustafa Kocaoğlu, Sefa Usta), Kurumsal Bilgi Yönetimi Teknolojik Eğilimler, Eğitim Yayınevi, Konya, 79-99.

Gezici H. S., (2021b). “E-Eğitim”. (Ed. Yasin Taşpınar), Dijitalleşme: Multidisipliner Bir Bakış, Nobel Yayınevi, Ankara, 193-214.

Ghiretti F., (2021). “Technological Competition: Can the EU Compete with China?”. Istituto Affari Internazionali (IAI), IAI PAPERS 21 | 15 - APRIL 2021.

Gill K. S., (2016). “Artificial Super Intelligence: Beyond Rhetoric”. AI & Soc, 31, 137–143, https://doi.org/10.1007/s00146-016-0651-x.

Greco S., Matarazzo B., Slowinski R., (2006). “Decision Rules and Decision Analysis”. (Ed. Marilyn M. Helms), Encyclopedia of Management, 5th ed., Thomson Gale, Farmington Hills, 164-170.

Haber7, (2023). https://www.haber7.com/teknoloji/haber/3306928-siyasette-yeni-donem-yapay-zekâ-robotu-danisman-olarak-atandi (Erişim Tarihi: 08.02.2023).

Herbel J. E., (2018). “Administrative Reform”. (Ed. Ali Farazmand) Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy and Governance, Springer International Publishing AG, Cham, 221-227.

Hurlburt, G., (2017). “Superintelligence: Myth or Pressing Reality?”, IT Professional, vol. 19, no. 1, 6-11, doi: 10.1109/MITP.2017.11.

Jorge Ricart, R., Van Roy, V., Rossetti, F., Tangi, L., (2022) AI Watch - National strategies on Artificial Intelligence: A European perspective, 2022 edition, EUR 31083 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, ISBN 978-92-76-52910-1, doi:10.2760/385851, JRC129123.

Jreisat J. E., (2018) “Comparative Public Administration and Globalization”. (Ed. Ali Farazmand) Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy and Governance, Springer International Publishing AG, Cham, 934-945.

Justo Hanani R., (2022). “The politics of Artifcial Intelligence Regulation and Governance Reform in the European Union”. Policy Sciences, 55, 137–159, https://doi.org/10.1007/s11077-022-09452-8.

Kline A., Aristigueta M. P., (2018). “Comparative Public Performance Management Systems”. (Ed. Ali Farazmand), Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy and Governance, Springer International Publishing AG, Cham, 949-959.

Knieps G., (2007). “Information and Communication Technologies in Germany Is There A Remaining Role for Sector-Specific Regulations?”. (Ed. Cornelia Storz and Andreas Moerke) Competitiveness of New Industries Institutional Framework and Learning in İnformation Technology in Japan, The US And Germany, Routledge, Oxon, 57-53.

Larsson S., (2021). “AI in the EU: Ethical Guidelines as a Governance Tool”. (Eds. Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Karin Leijon, Anna Michalski, Lars Oxelheim) The European Union and the Technology Shift, Palgrave Macmillan, Cham, 85-112.

Mecek, M. ve Yılmaz, V. (2021). “Postmodern Kamu Yönetimi Ekseninde Yerel Yönetişim ve Katılım”. (Ed. Bekir Parlak, Kadir Caner Doğan) Postmodern Kamu Yönetimi, Nobel Yayınları, Ankara, 231-273.

Metallo C., Gesuele B., Longobardi S., (2018). “Comparative Digitalization”. (Ed. Ali Farazmand) Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy and Governance, Springer International Publishing AG, Cham, 881-887.

Mitri M., (2006a). “Artificial Intelligence”. (Ed. Marilyn M. Helms), Encyclopedia of Management, 5th ed., Thomson Gale, Farmington Hills, 18-21.

Mitri M., (2006b). “Expert Systems”. (Ed. Marilyn M. Helms), Encyclopedia of Management, 5th ed., Thomson Gale, Farmington Hills, 279-281.

Mitri M., (2006c). “Computer-Aided Design and Manufacturing”. (Ed. Marilyn M. Helms), Encyclopedia of Management, 5th ed., Thomson Gale, Farmington Hills, 98-101.

Neuwirth R. J., (2023). The EU Artificial Intelligence Act Regulating Subliminal AI Systems, Routledge, New York.

OECD AI (2023). https://oecd.ai/en/dashboards/policy-initiatives/http:%2F%2Faipo.oecd.org%2F2021-data-policyInitiatives-24849 (Erişim Tarihi: 08.02.2023).

Okçu, M., Akman, Ç., Akman, E., (2020). “Yapay Zekâ ve Dijital Değişimlerin Etkisinde Ombudsmanlık: Algoritmik Karar Alma Ve Yapay Zekâ Ombudsmanlığı”. (Ed. Oğuzhan Erdoğan), Ombudsmanlık Dünyada Uygulanan Özel Amaçlı Ombudsmanlık Türleri ve Uygulamaları, Nobel Yayınevi, Ankara, 35-62.

Oosthuizen R. M. (2022). “The Fourth Industrial Revolution: Smart Technology, Artificial Intelligence, Robotics and Algorithms (Stara) Industrial Psychologists in Future Workplaces”, Presented at the American Psychological Association in Minneapolis, Minnesota, USA, 4-6 August 2022, Poster.

Öktem, M. K., Çiftçi, L., (2020). “Kamu Yönetiminde Teknoloji Kullanımı ve Teknoloji Eğitimi: Türkiye Açısından Bir Analiz”. Kamu Yönetimi ve Teknoloji Dergisi, 2 (1), 61-71. Retrieved from

https://dergipark.org.tr/en/pub/kaytek/issue/56393/700560.

Quintana C. S., Arcas F. M., Molina David A., Rodríguez J. D. F., Vico F. J., (2013). “Melomics: A Case-Study of AI in Spain, Association for the Advancement of Artificial Intelligence” Ai Magazine, Fall 2013, 99-103.

Renda A., Arroyo J., Fanni R., Laurer M., Spiczki A., Yeung T., Maridis G., Fernandes M., Endrodi G., Milio S., Devenyi V., Georgiev S., Pierrefeu G. De, (2021). Study to Support an Impact Assessment of Regulatory Requirements for Artificial Intelligence in Europe FINAL REPORT (D5), Publications Office of the European Union, Luxembourg.

Santaniello M., Amoretti F., (2018). “Internet Governance”. (Ed. Ali Farazmand) Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy and Governance, Springer International Publishing AG, Cham, 3393-3398.

Schmidt, V. A., (2012). “Democracy and Legitimacy in the European Union Revisited: Input, Output and ‘Throughput’ ”. Political Studies, 61(1), 2–22, https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.2012.00962.x

Sobrino-García I. (2021). “Artificial Intelligence Risks and Challenges in the Spanish Public Administration: An Exploratory Analysis through Expert Judgements”. Administrative Sciences 11 (3): 102, 1-21, https://doi.org/10.3390/admsci11030102.

Sonntag D., (2018). “AI in Germany: Well-Prepared and Eager to Do Something” KI - Künstliche Intelligenz (2018) 32, 97–99, https://doi.org/10.1007/s13218-018-0555-7.

Starke C., Lünich M., (2020). “Artificial Intelligence for Political Decision-Making in the European Union: Effects On Citizens’ Perceptions of Input, Throughput, and Output Legitimacy”. Data & Policy (2020), 2: e16, 1-17, doi:10.1017/dap.2020.19.

Tangi L., van Noordt C., Combetto M., Gattwinkel D., Pignatelli F. (2022). “AI Watch. European Landscape on the Use of Artificial Intelligence by the Public Sector”. Annex II. Case studies description. EUR 31088 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, ISBN 978-92-76-53435-8, doi:10.2760/481674, JRC129301.

The Federal Government (2018). Artificial Intelligence Strategy “AI Made in Germany”, http://www.ki-strategie-deutschland.de/ (Erişim Tarihi: 02.11.2022).

The Guardian (2023). https://www.theguardian.com/world/2023/mar/02/romania-ion-ai-government-honorary-adviser-artificial-intelligence-pm-nicolae-ciuca (Erişim Tarihi: 08.02.2023).

Ulnicane I., (2022). “Artificial Intelligence in The European Union Policy, Ethics and Regulation”. (Edited by Thomas Hoerber, Gabriel Weber, Ignazio Cabras) The Routledge Handbook of European Integrations, Routledge, London, 254-269.

Vasilescu M. D., Serban A. C., Dimian G. C., Aceleanu M. I., Picatoste X. (2020). “Digital Divide, Skills and Perceptions on Digitalisation in The European Union—Towards A Smart Labour Market”. PLoS ONE 15(4): e0232032,

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0232032

Vigoda-Gadot E. (2018) “Bureaucracy and Democracy”. (Ed. Ali Farazmand) Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy and Governance, Springer International Publishing AG, Cham, 532-543.

Warren A. (2018) “Globalization, Security, and Drones”. (Ed. Ali Farazmand) Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy and Governance, Springer International Publishing AG, Cham, 2732-2740.

Weiler J. H. H., (2012). “In the Face of Crisis: Input Legitimacy, Output Legitimacy and The Political Messianism of European Integration”. Journal of European Integration 34(7), 825–841. https://doi.org/10.1080/07036337.2012.726017

Wong-MingJi D. J., (2006). “Globalization”. (Ed. Marilyn M. Helms), Encyclopedia of Management, 5th ed., Thomson Gale, Farmington Hills, 325-331.

Yılmaz, V. ve Mecek, M. (2021). “Kavram ve Kuramsal Açıdan Türkiye’de Dijital Kamu Yönetimi ve Dönüşümü”. (Ed. Berat Akıncı) Kamu Yönetiminde Değişim Olgusu: Global Trendler ve Yeni Paradigmalar, Nobel Yayınları, Ankara, 103-137.

Yi M. R., Cho T. H., (2005). “Simulation Modeling with Hierarchical Planning: Application to a Metal Manufacturing System”, (Ed. Tag Gon Kim) 13th International Conference on AI, Simulation, and Planning in High Autonomy Systems, AIS 2004 Jeju Island, Korea, October 4-6, 2004 Revised Selected Papers, Springer-Verlag, Berlin, 71-80.

İndir

Yayınlanmış

25-03-2023