Sosyal Medya Pazarlamasında Müşteri İlişkilerinin Rolü

Yazarlar

  • Şevin ABBASOĞLU BOSTANCI Cumhuriyet Üniersitesi

Anahtar Kelimeler:

Sosyal Medya- Sosyal Medya Pazarlaması- Müşteri İlişkileri Yönetimi

Özet

İşletmeler, kâr sağlamak ve uzun vadeli müşteri değeri yaratmayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda yapılan tanıtım faaliyetlerinin (reklâm, kişisel satış, satış tutundurma, halka ilişkiler vb.) kâr getirici uygulamalar olması doğrultusunda yatırım yapmayı tercih etmektedir. Bu süreci etkin yönetmek için sosyal medyanın gücünden yararlanılmaktadır. Bu çalışma, sosyal medya pazarlamasında, müşteri ilişkilerinin rolünü ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Ayrıca gelecekte yapılacak akademik çalışmalara rehberlik edecek öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Sosyal Medya Pazarlaması, Müşteri İlişkileri Yönetimi

Referanslar

Akar, E. (2010). Sosyal medya pazarlaması, Ankara: Efil yayıncılık.

Clow, K. E.,&Baack, D. (2016). Integratedadvertising, promotion, andmarketingcommunications (Çev. Doç. Dr. Gülay Öztürk), Ankara:Nobel yayınevi.

Çağıl, A. (2017) Sosyal medya ili dijital pazarlama, İstanbul: Dikeyeksen yayıncılık.

Dwivedi, Y. K.,Kapoor, K. K., Chen, H. (2015).The marketing rewiev, 15(3), 289-309(21), https://doi.org/10.1362/146934715X14441363377999.

Ergün, E., İşler, D. B. (2019). İlişkisel pazarlama kapsamında sosyal müşteri ilişkileri yönetimi ve konaklama işletmelerinde bir uygulama, Uluslar arası sosyal araştırmalar dergisi, 12(62), 1260-1270.

Itani, O. S., Krush, M. T., Agnihotri, R., Trainor, K. J. (2020). Socialmediaandcustomerrelationship managementtechnologies: Influencingbuyer-seller informationexchanges, Industrial Marketing Management, 90(2020), 264-275.

Leonardi PM, Mayer SR (2015).Socialmedia as sociallubricant: how ambientawarenesseasesknowledge transfer. AmericanBehavioralScientist 59(1): 10–34. Crossref. ISI.

Mayfield III T. D., (2011). A Commander’sstrategyforsocialmedia, Jointforcequarterly,pp. 79-128.

Odabaşı, Y. (2010).Müşteri ilişkileri yönetimi, İstanbul: Sistem yayıncılık, 8. Baskı.

Oksa, R.,Kaakinen, M., Savela, N., Ellonen, N., Oksanen, A. (2020). Professional socialmediausage: Workengagementperspective. New Media Society. 23(8): 2303-2326. https://doi.org/10.1177/1461 444820921938

Ray, C. (2004).Integratedand Communications: A Powerful New Paradigm.

Regueras, L. M.,Verdú, M. A. Castro,J., P., Verdú, M. J. (2008). E-learning 2.0: The Learning Community, DOI: 10.4018/978-1-59904-756-0.ch012.

Saravanakumar, M.,SuganthalLakshmi, T. (2012).Social Media Marketing. Life ScienceJournal. 9(4): 4444-4451.

Taşkın, E. (2005).Müşteri ilişkileri eğitimi. İstanbul: Papatya yayıncılık eğitim.

Tosun, N. (2010).İletişim temelli marka yönetimi. İstanbul: Beta yayınevi.

Yıldırım, F. Panayırcı, U. C. (2016).Müşteri ilişkileri yönetimi pazarlama iletişimi, İstanbul:Papatya bilim üniversite yayıncılık.

İNTERNET KAYNAKLARI

https://akademi.icerikbulutu.com/blog/dijital-pazarlama-istatistikleri/

İndir

Yayınlanmış

28-10-2023